Malzemeler

1) Şişimize 14 ilmek atarak başlıyoruz. 3 sıra haroşa örüyoruz. Haroşa örgüden sonra yaprak modelimizi oluşturuyoruz.

2) 5 ters ör, ipi arkaya al ve 6. ilmeğin içinden 5 ilmek çıkar, 2 düz ör, 3. ilmeğin içinden 5 ilmek çıkar ve 5 ters ör, sıranın ön tarafını bitiriyoruz.. Arka tarafta ise 5 düz, 12 ters, 5 düz örüyoruz.

3) 3 ters, 2 kes, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz, 1 artırma, 2 düz, 1 artırma, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz, 2 kes, 3 ters örerek sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 4 düz, 7 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 7 ters, 4 düz örüyoruz.

4) 2 ters, 2 kes, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 1 artırma, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 1 artırma, 3 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 3 düz, 2 kes, 2 ters örüp sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 3 düz, 9 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 9 ters, 3 düz örüyoruz.

5) 1 ters, 2 kes, 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz, 1 artırma, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 1 artırma, 4 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 4 düz, 2 kes, 1 ters örerek sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 2 düz, 11 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 11 ters, 2 düz örüyoruz.

6) Şişe 1 ilmek at ve düz ör, 2 ters ilmeği kes, 5 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 5 düz, 1 artırma, 5 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 5 düz, 2 ters ilmeği kes, şişe 1 ilmek atıp sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 1 ters, 1 düz, 13 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 13 ters, 1 ters örüyoruz.

7) 4 ilmek at, 5 düz, 1 ters, 2 düz ilmeği sola kes, 9 düz, 2 sağa kes, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 sola kes, 9 düz, 2 sağa kes, 1 ters, 1 düz, şişe 4 ilmek at sıranın ön tarafını bitiriyoruz.Arka tarafta ise 5 ters, 1 düz, 11 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 11 ters, 1 düz, 5 ters örüyoruz.

8) 4 ilmek at, 9 düz, 1 ters, 2 sola kes, 7 düz, 2 sağa kes, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 sola kes, 7 düz, 2 sağa kes, 1 ters, 5 düz, şişe 4 ilmek atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz.

1) Arka tarafta ise 9 ters, 1 düz, 9 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 9 ters, 1 düz, 9 ters, şişe 4 ilmek atıyoruz.

 

2) 13 düz, 1 ters, 2 sola kes, 5 düz, 2 sağa kes, 4 ters, 2 sola kes, 5 düz, 2 sağa kes, 1 ters, 9 düz, şişe 4 ilmek at arak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 13 ters, 1 düz, 7 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 7 ters, 1 düz, 13 ters örüyoruz.

3) Şişe 4 ilmek at, 17 düz, 1 ters, 2 sola kes, 3 düz, 2 sağa kes, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 sola kes, 3 düz, 2 sağa kes, 1 ters, 13 düz, şişe 4 ilmek atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 17 ters, 1 düz, 5 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 5 ters, 1 düz, 17 ters örüyoruz.

4) Şişe 3 ilmek at, 20 düz, 1 ters, 2 sola kes, 1 düz, 2 sağa kes, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 sola kes, 1 düz, 2 sağa kes, 1 ters, 17 düz ve şişe 3 ilmek atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 20 ters, 1 düz, 3 ters 4 düz, 2 ters 4 düz, 3 ters, 1 düz, 20 ters örüyoruz.

5) Şişe 1 ilmek at, 21 düz, 1 ters, 3 ilmeği birlikte kes, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters, 3 ilmeği birlikte kes, 1 ters, 20 düz ve şişe 1 ilmek daha atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 21 ters, 1 düz, 1 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz, 1 ters, 1 düz, 21 ters, şişe 1 ilmek atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Artık ilk yaprak tamamlanmış olur.

6) 22 düz, 5 ters, ip arkaya alınır, 1 ilmekten 5 ilmek çıkartılır, 2 düz, 1 ilmekten 5 ilmek çıkartılır, 5 ters, 21 düz ve şişe 1 ilmek atarak sıranın ön tarafını bitiriyoruz. Arka tarafta ise 22 ters, 5 düz, 12 ters, 5 düz, 22 ters örüyoruz.

7) Yanlar 22 düz olarak devam eder ve aynı şekilde 4 yaprak daha yapılır.

8) Omuzlardaki haroşa kenar bantı için 8 ilmek ters örülür. Başta 8 haroşadan sonra sola 2 kesilir sonda ise sağa 2 kesilir. 8 haroşa ilmek örülür.

9) Son yaprak da tamamlandıktan sonra örgümüze 4 sıra haroşa örelim,kenar ilmeklerde sağ ve solda düğme deliği açalım.

Tulumumuz bitti. Şimdi düğmeleri dikebilirsiniz. Dilerseniz etek ucuna beyaz örgü fırfır ya da dantel güpür dikebilirsiniz.

Elinize sağlık.